medlease recruit

medlease recruit

I Sverige finns det cirka 141.000 legitimerade sjuksköterskor under 65 år. För att illustrera olika typer av sjuksköterskor är det enklast att dela in gruppen efter kompetens och-/eller reell kompetens.

Kompetens innebär universitetsutbildning och reell kompetens innebär kunskaper som förvärvats genom erafenhet av olika verksamheter utan att ha studerat vid universitetet.

Legitimerad Sjuksköterska

Specialistsjuksköterska med inriktning:

– Ambulanssjukvård

– Anestesisjukvård

– Onkologisk vård

– Psykiatrisk vård

– Intensivvård

– Företagssjuksköterska

– Akutsjukvård

– Distriktssjuksköterska

– Kirurgisk vård

– Vård av äldre

– Hälso- och sjukvård för barn och ungdom

– Medicinsk vård

– Operationssjukvård

– Diabetesvård demenssjukvård

– Avancerad specialistsjukvård

Att rekrytera sjuksköterskor tar mycket tid från din dagliga verksamhet av den enkla anledningen att det finns många olika personlighetstyper med varierande utbildning, kunskap och erfarenheter som ska passa in i er organisation.

medlease hjälper er att hitta en bra sjuksköterska utifrån verksamhetens behov.

medlease kan hjälpa er på olika sätt utifrån era behov. Antingen genom traditionell rekrytering eller genom ett leasa först och anställ sedan upplägg.

Om ni först lär känna personen under leasingperioden underlättas ert beslut om rekrytering senare i processen. Du leasar din slutkandidat i några månader innan du bestämmer dig för att rekrytera personen.

medlease är ett unikt rekryterings- och bemanningsföretag som erbjuder leasing utan restvärde. Det innebär i all enkelhet att du har möjlighet att hyra kandidaten och sedan rekrytera denne utan extra kostnad. Du betalar alltså inte en summa när det är dags att välja om kandidaten ska övergå till en anställning hos er efter leasingperiodens slut.

Har du frågor eller vill ha mer information kontaktar du oss på enklaste sätt genom formuläret på sidan.

medlease ett rekryteringsföretag som arbetar fördomsfritt och kompetensbaserat.

Många företag måste anstränga sig för att arbeta fördomsfritt och kompetensbaserat. De måste repetera diskrimineringslagen och ta fram särskilda PM för att klara sin verksamhet.

medlease skulle inte överleva en dag utan att ha det som en naturlig del av verksamheten att arbeta fördomsfritt och kompetensbaserat. Diskrimineringslagen tar bland annat upp kön och hur skulle det se ut om vi diskriminerade kvinnor som står för cirka 90-100% av arbetsgruppen? Hur skulle hälsa- och sjukvården se ut om vi inte brann för att hjälpa människor oavsett vart de kommer ifrån eller ser ut?

medlease står aldrig stilla

Vi låter alltid den bästa idén vinna och granskar kritiskt våra egna processer för att ständigt utvecklas. Allt för att rekrytera de personer som har störst framtida potential att lyckas bäst i er organisation.

Att vi samtidigt bidrar till ökad mångfald i er organisation är vi stolta över – det stärker ert varumärke och tillsammans bygger vi långsiktiga affärer.

medlease utmanar rekryteringen

Utgångspunkten är objektiva urvalsmetoder där fakta och kompetens går före fördomar, magkänsla och CV-historik.

Vi fokuserar på det vi är bäst på – rekrytering av sjuksköterskor. 

Yrkesområde

Våra kunder söker legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor och arbetar inom en stor variationsvidd. Sjukhus, mottagningar, vårdcentraler, försäkringsföretag, företagshälsovård, skolor, eventföretag etc.

medlease vaskar guld, varje dag

Många kunder undrar hur vi lyckas hitta eftertraktade kandidater när det råder sjuksköterskebrist. Vi är medlease skapat av sjuksköterskor för sjuksköterskor.

För oss handlar det om att behålla fokus på vilka kompetenser vi ska rekrytera. I de flesta fall genererar vår rekryteringsmarknadsföring och personliga kanaler rätt mängd och kvalitet av kandidater till våra uppdrag.

Vad ingår?

– Du får ett engagerat team.

–  En gedigen kompetens- och attraktionsanalys, samt ev. djupintervju med ditt team.

– Annonsexponering.

– Presentation av 1-3 slutkandidater

medlease all inclusive rekrytering

All inclusive är vår vanligaste rekrytering. Här tar vi ett helhetsansvar från kompetensanalys till att du har rätt person på plats hos dig.

Vi sköter all kandidatinteraktion, digital annonsering, matchning,kompetensbaserade sökningar i våra nätverk samt fördjupade bakgrundskontroller och referenstagning. 

medlease all inclusive sökning

Vissa tjänster kräver att vi även söker fram kandidater, ofta handlar det om befattningar med kandidatbrist eller väldigt unika kompetenser. Även här ingår hela vår kompetensbaserade fördomsfria rekryteringsprocess, bakgrundskontroll, och referenstagning.

Rekryteringsprocessen

Vår rekryteringsprocess börjar med att vi tillsammans med er gör en behovsanalys. Utifrån den gör vi en kravprofil. Därefter genomför vi intervjuer och tar referenser. Vi kan även genomföra ett antal tester och personlighetsanalyser om ni önskar det. Efter några veckors arbete presenterar vi sedan de bästa kandidaterna för er som gör det slutliga urvalet.

Att skriva ett CV

Dra inte ut på det 1-2 sidor räcker. Lägg gärna till ett foto på dig. Tänk på att det ska vara ett representativt foto.

Arbetslivserfarenhet: Beskriv dina arbetslivserfarenheter och arbetsuppgifter, ta med det som är relevant för arbetet som du söker. Börja alltid i omvänd kronologisk ordning, alltså med vad du har gjort senast.

Utbildningar/Kurser: Beskriv vilka relevanta utbildningar/kurser du har gått och beskriv även kortfattat innehållet i utbildningarna.

Meriter: Här lägger du till övriga kunskaper, språk, föreningsarbete, körkort etc.

Referenser: Antingen anger du dina referenser direkt eller så skriver du in att de lämnas på begäran. Då kan du ta med namn och nummer till minst två referenser på intervjun. Referenserna ska gärna komma från tidigare arbetsgivare, har du ingen sådan så kan du ta med någon annan som känner dig väl. Exempelvis någon lärare.

Har du frågor eller vill ha mer information kontaktar du oss på enklaste sätt genom formuläret på sidan.

är du
intresserad av
våra tjänster

7 + 3 =