om
medlease

medlease är ett kompetensföretag som tillhandahåller personallösningar avseende legitimerad personal med betoning på sjuksköterskor för vård- och omsorg i Sverige. Företagets kunder är regioner, landsting, kommuner, stiftelser, försäkringsbolag, vårdcentraler och evenemangsföretag.

»  KOLLEKTIVAVTAL
»  TJÄNSTEPENSION
»  ALLTID FÖRSÄKRAD
»  DRÖMSCHEMA
»  KONKURRENSKRAFTIG LÖN
»  INGA KONKURRENSKLAUSULER
»  SJUKLÖN
»  FRISKVÅRDSBIDRAG
»  UTBILDNING
»  TÄVLINGAR
»  ERFARNA KONSULTCHEFER

Vad vi gör

De engelska orden medical lease betyder medicinsk leasing och det står vi för. Att skapa en kvalitativ och välutbildad sjukvård genom leasingavtal. Våra konsulter vidareutvecklas varje dag genom nya uppdragsgivare. Vi har valt att ta bort det tråkiga och krångliga med leasing för att skapa en helt ny typ av bemanning som kan gynna er organisation och våra konsulter.

Vår idé

Leasingavtal utan restvärde och krångliga konkurrensklausuler. Vi tillhandahåller välutbildad sjukvårdspersonal som ni hyr av oss. När avtalet löpt ut är ni fria att tillfråga om konsulten vill arbeta i er organisation, utan restvärde, viten, straffavgifter eller konkurrensklausuler. Om ni erbjuder ett längre avtal får konsulten en ärlig chans att känna in er organisation och ökar därmed era chanser att locka över konsulten. Erbjuder ni ett kort avtal är risken stor att konsulten inte lärt känna er organisation och chansen att konsulten går över till er organisation liten.

Konsulten är inte bunden till medlease genom avtal mer än den period vi kommit överens om, när perioden är över äger konsulten rätten att välja om den vill arbeta vidare med medlease eller gå över till er organisation. Vi arbetar hårt för att vara den bästa arbetsgivaren och bli därför inte besviken om konsulten väljer medlease framför en fast arbetsplats, kom ihåg att våra konsulter är proffs på att vara konsulter.

Vi försöker även vara den bästa arbetsgivaren för den personal vi tillhandahåller er organisation genom de bästa villkoren, personlig utveckling och balans i livet vilket ni som uppdragsgivare får ta del av med nöjd personal som tycker det är roligt att gå till arbetet varje dag.

Specialister på hälso- och sjukvård

medlease är skapat av konsulter för konsulter för att lösa personalproblem i hälso- och sjukvården. Vi levererar lösningar som skapar möjligheter hos uppdragsgivarna för att kunna leverera en god, säker och kontinuerlig vård. Uppdragsgivarna får välutbildad personal som är väl insatta i båda ansträngda och tillfälligt ansträngda organisationer.

Ge tillbaka

Vi är väl medvetna om de utmaningar den offentliga sjukvården står inför och går igenom varje dag. Krav på god, säker och kontinuerlig vård och samtidigt hålla en budget. Befolkningen ökar, vi lever längre och patienter kan inte längre delas in efter enstaka åkommor.  
 
Detta ställer krav på kvalité och kompetens, en kompetens som är omöjlig för en yrkesperson som endast arbetar med en sak. Det är svårt för en arbetsgivare att fylla vakanser och samtidigt utbilda personalen när den behövs ute i driften för att den dagliga verksamheten ska gå ihop.

medlease är det enda företaget som erbjuder konsulttjänster där ni har en chans att få tillgång till välutbildad personal som är van vid multisjuka människor genom att de skapat sig erfarenheter ute i olika verksamheter. Det är kompetens ni får ta del av både genom leasing och har chansen att förvärva utan viten, straffavgifter eller konkurrensklausuler när leasingavtalet löpt ut. Vi har helt enkelt skapat ett traineeprogram där våra anställda själva har fått välja vad de är intresserade av för att ständigt vidareutveckla- och utbilda sig för att möta den vård vi står inför idag och i framtiden. Vi tar vårt samhällsansvar, vi ger tillbaka på sjuksköterskornas villkor så som det borde och ska vara.

Vision

Att bli det bästa konsultföretaget där konsulterna kan lämna oss när som helst, men stannar för att de vill och tycker att medlease är den bästa arbetsgivaren.

Varför medlease?

Väl motiverad lön 
Tjänstepension från första intjänade kronan 
Inga konkurrensklausuler och krångel 
Du styr din egen arbetstid och skapar ditt drömschema 
Chansen pröva nya arbetsplatser och arbetsuppgifter 
Du ökar din kompetens och får mer variation 
Du får en erfaren kontaktperson som känner dig och vill utvecklas tillsammans 
Vi bemannar vården med kvalitet framför prispressade uppdrag 
Vi är pålitliga, mänskliga och ärliga 
Vi lovar aldrig mer än vi kan hålla och försöker hålla mer än vad vi lovar

Värderingar

Det finns inga genvägar till framgång, vi skapar den tillsammans med ett enkelt recept blandat med  
engagemang, dynamik, medmänsklighet och förtroende. Våra konsulter är vårt framgångsrecept. Vi förväntar oss ett eget engagemang från eldsjälar i kombination med att vi finns bakom och alltid ställer upp där det behövs. 
 
Vi är dynamiska och låter alltid den bästa idén segra utan hierarki. Det är alltid högt till tak och vi lyssnar mer än vi pratar. Vår business handlar om att människor ska må bra både inom organisationen och ute i verksamheten. Vi erbjuder tjänster av människor för människor. Det finns alltid en ärlighet och öppenhet kring medarbetare, kunder och patienter. Vi är pålitliga, du kan lita på medlease vi håller mer än vi lovar för att vi kan och alltid strävar efter ärlighet och öppenhet.

Vi hjälper till där det behövs för att kunna leverera service som överträffar förväntningar. Framförallt tror vi på frihet och valet att kunna välja, rätt tid och arbetsplats. Vi kan inte göra allt men vi kan göra något för att bidra till en bättre vård- och omsorg.

är du
intresserad av
våra tjänster

3 + 14 =