Så här får du högre ingångslön som sjuksköterska

För att bli sjuksköterska måste du läsa på universitets/högskolenivå och den som sedan önskar specialisera sig måste läsa ytterligare terminer för att bli kvalificerade för detta. Många sjuksköterskestudenter inser snabbt dock att löneutvecklingen för sjuksköterskor inom kommun och landsting många gånger lämnar mycket att önska.

Det har under senare år tagits steg för att förbättra arbetsvillkoren för sjuksköterskor men fortfarande finns det mycket att göra för att sjuksköterskor skall få den arbetssituation de förtjänar. En ingångslön sjuksköterska inom kommun och landsting ligger idag lägre än andra yrken där man studerat lika länge på högskolan. Detta håller dock på att förändras i takt med att bemanningsföretag som specialiserat sig på sjuksköterskor dykt upp på marknaden. Att välja ett bemanningsföretag som arbetsgivare istället för de traditionella organisationerna innebär att man har stora chanser att avsevärt höja sin ingångslön som sjuksköterska. Detta är hur.

Bemanningsföretag för hyrsjuksköterskor ser nämligen sjukvårdens behov av att hitta kvalificerade sjuksköterskor till sina tjänster. Genom att erbjuda en sjuksköterska ingångslön som är betydligt större än de traditionella arbetsgivarna lockar man därmed sjuksköterskor till att arbeta för dem och i sin tur få mycket bättre betalt än de skulle ha fått via landstinget.

Sjuksköterskor som väljer bemanningsföretag för hyrsjuksköterskor att arbeta inom olika områden i vården vittnar också om hur de tack vare att de får bättre betalt och rättvisa arbetsvillkor också känner sig gladare på jobbet och mer tillfredsställda i sina liv med familjen.

Den sjuksköterska som önskar få den bästa möjliga ingångslönen bör självklart kontrollera vad de olika bemanningsföretagen för sjuksköterskor kan erbjuda i form av lönevillkor och utveckling. Genom att skaffa sig kunskap om ingångslön sjuksköterska och vad som gäller hos de olika företagen kan man hitta det som passar en själv bäst.

Kompletterande faktorer som kan påverka valet av arbetsgivare

  • Vilka möjligheter man har att välja schema. Kanske kan du endast arbeta nattetid? Eller så föredrar du dagtid. Det mesta

    går att arrangera. Kontrollera hur det ser ut hos varje bemanningsföretag innan du bestämmer dig.

  • Måste man arbeta heltid? De flesta bemanningsföretag för sjuksköterskor erbjuder flexibla arbetstider där man själv kan bestämma om man vill arbeta heltid, halvtid eller kanske sjuttiofem procent. Detta kan man dessutom justera med jämna mellanrum beroende på hur man själv ser sina behov förändras. Exempelvis kanske man vill jobba mindre under en period då barnen är lediga från skolan medan man hellre jobbar lite mer då barnen är i skolan.
  • Vilka andra personalförmåner finns det? De flesta arbetsgivare erbjuder idag ett antal personalförmåner för att visa uppskattning för medarbetarna samt se till att de är glada och nöjda. Personalförmåner kan exempelvis vara friskvårdsbidrag där varje anställd får en viss summa pengar som skall gå till att exempelvis köpa ett gymkort eller gå och simma. Kanske extra viktigt då arbetet man utför stundtals kan vara slitsamt.

Dessa faktorer tillsammans med vilken sjuksköterska ingångslön man kan få bildar ihop slutsumman av vilken arbetsgivare man bör välja för att få bästa möjliga förutsättningar för att trivas på arbetet samt i sin tur hitta ett privatliv som är i balans.

Som sjuksköterska har man idag unika möjligheter att förhandla kring sin lön eftersom arbetsgivare har stort behov av att hitta medarbetare som vill stanna under en längre period. För att få en så bra lön som möjligt räcker det dock inte med att informera sig om hur mycket varje arbetsgivare är beredda att betala in ingångslön. Man bör också se till att man faktiskt vågar diskutera det hela när man kommit så pass långt i processen att man kommer att anställas. När man förhandlar om sin lön är det viktigt att komma ihåg ett par saker för att höja sjuksköterska ingångslön så mycket som möjligt.

Tänk på detta när du förhandlar om ingångslön sjuksköterska

  • Vilka kommer dina arbetstider att vara. Arbetar du till exempel på natten kan du ha rätt till ytterligare höjning av lönen hos bemanningsföretaget. Detta gäller även helger.
  • Vilken typ av uppdrag kommer du att ta? Är det på högriskavdelningar där det kan vara lite extra slitsamt att arbeta? Även denna typ av faktor kan spela in när man sätter en rättvis lön.

Även den som har tidigare erfarenhet av att jobba som sjuksköterska kan självklart ansöka om att få arbeta på ett bemanningsföretag. I de allra flesta fall innebär detta en massiv höjning av lönen även för erfarna sjuksköterskor som nu vill arbeta som hyrsjuksköterskor.

En sjuksköterska ingångslön bör vara mer än skälig för att personen i fråga skall kunna göra ett så bra jobb som möjligt och för att det helt enkelt bör betala sig att lägga tid och pengar på att studera till sjuksköterska. Bra ingångslöner är ett första steg i detta och här spelar bemanningsföretagen en viktig roll i att ge nya och unika möjligheter till utexaminerade sjuksköterskor med passion för sitt mycket viktiga yrke.

ikon-spargris