medlease heart

medlease heart

Varje år drabbas 10.000 personer i Sverige av hjärtstopp, endast 1.500 överlever. Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst, familjemedlem, vän, kollega och medmänniska.

medlease kan inte göra allt, men vi kan alla göra något för att förbättra oddsen och statistiken för överlevnad genom att se till att det finns fler som är utbildade i hjärt- och lungräddning (HLR) och att det finns en hjärtstartare tillgänglig nära dig, när olyckan är framme.

Vi erbjuder även utbildning inom första hjälpen. Första hjälpen innebär att du har kunskap att kunna hantera bland annat blödningar, sår- och klämskador, förbandsteknik, förebygga cirkulationssvikt, Diabetes, Epilepsi, Kärlkramp, Hjärtinfarkt, Astma, Allergiska reaktioner, Brännskador, Fallolyckor (skador på skalle, nacke och rygg) vid ett första omhändertagande innan sjukvårdspersonal och räddningstjänst är på plats. 

Arbetsmiljölagen

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön där du arbetar. Det står i arbetsmiljölagen. En arbetsplats ska ha beredskap i första hjälpen och arbeta förebyggande för att minska risker i arbetsmiljön. Detaljerna för vad som gäller första hjälpen på arbetsplatser, regleras bland annat i föreskriften AFS 1999:07 – Första hjälpen och krisstöd.

Vad är första hjälpen?

Enligt 2 § i föreskriften Första hjälpen och krisstöd avses följande med första hjälpen:

De hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling.

De åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e. dyl. samt

De åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.”

Beredskap för första hjälpen enligt arbetsmiljölagen

Enligt 5 §:

“På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.”

I föreskriften beskrivs att man som anställd ska känna till hur första hjälpen-stödet är organiserat på arbetsplatsen och att det ska finnas anslag med viktiga uppgifter som bl.a. var första hjälpen-utrustningen finns och vilka personer som kan ge första hjälpen.

Kunskaper i första hjälpen

Enligt 6 §:

“Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.”

Kvalitet och service

medlease vill vara med och rädda fler liv samt bidra till att minska skador i samband med olyckor och akuta sjukdomar. Därför hjälper vi företag och organisationer med utbildning inom hjärt- och lungrädding och första-hjälpen. Allt vi gör bygger på vår kunskap inom akutsjukvård och omhändertagande.

Kvalitativ utbildning

Våra utbildningar hålls av kompetenta instruktörer. medlease instruktörer är i regel specialistutbildade.

Utbildningarna i Hjärt- och lungräddning (HLR) och första hjälpen håller instruktörerna vid sidan av sina ordinarie arbeten så de kan utbilda av egen erfarenhet och dela med sig av sina bästa praktiska tips från verkligheten.

medlease instruktörer och samarbetspartners i Sverige använder ett pedagogiskt koncept som följer Svenska HLR-rådets riktlinjer för utbildning. Det innebär att vi utbildar i små grupper för att alla deltagare ska kunna öva flera gånger och få personlig feedback under tiden de lär sig.

Utifrån våra erfarenheter har vi tagit fram ett tjänste-sortiment som ska täcka de vanligaste akuta situationerna på olika typer av arbetsplatser. Är du osäker på vilken typ av utbildning ni har behov av är ni välkomna att kontakta oss.

Service

Vi lägger vikt vid att ni får bra service. Vi erbjuder ett genomtänkt tjänsteutbud och arbetar nära er för att ni ska kunna vara med och påverka den genomtänkta utbildningen. Vi hjälper självklart till att ordna med utrustning genom våra samarbetspartners om behov föreligger.

Kvalitetspolicy

medlease anställda strävar efter hög kvalitet i alla led. Vi skapar ett aktivt och utvecklande samarbete med er för att möta önskemål och krav utan att ge avkall på kvalitet, samt leverera god service. Vi ska utföra arbetet enligt gällande lagstiftning.

Har du frågor eller vill ha mer information kontaktar du oss på enklaste sätt genom formuläret på sidan.

är du
intresserad av
våra tjänster

9 + 13 =

medlease instagram

medlease nordic AB   |   Ringvägen 100E, 9tr
118 60 STOCKHOLM
Telefon 08-121 47 370
E-post info@medlease.se

Org.nr 5590334685