medlease
academy

medlease
academy

Konsulter är ingen ny företeelse utan har förekommit inom vården i många år. Varje år genomförs undersökningar som visar att en tredjedel av sjuksköterskekåren inte kan uppge ett bemanningsföretag och ännu mindre förklara vad en konsult gör, hur branschen fungerar och hur du gör för att kunna njuta av en ny karriär som konsult. medlease academy har skapat utbildningen för dig som är intresserad av:

Bemanningsbranschen

– Konsultrollen
– Att vara konsult
– Skillnader mellan en fast anställning och konsult
– Förväntningar
– Omställning

– Plan
– Anställningsformer
– Allmänsjuksköterska och specialist
– Tidsrapportering
– Avvikelsehantering
– Kollegor

– Bokning och avbokning
– Beordrad arbetstid
– Hjälpmedel
– Semester
– Tjänstledigheter
– Framtiden

Konsultföretag

– Att välja konsultföretag
– Att arbeta för fler än ett företag
– Auktoriserat kompetensföretag
– Stort eller litet konsultföretag

– Kollektivavtal
– Kontrakt och fallgropar
– Arbetsmiljöansvar
– Utbildning

– Vite
– Försäkringar
– Underkonsult

Inkomst

– Timlön
– Veckolön
– Löneväxling
– Brutto- eller nettoavdrag
– Löneförhandla
– Sjuklön och sjukpension
– A-Kassa
– Sjukpenning
– Obekväm arbetstid
– Semesterersättning

Ekonomi

– Ersättning vid tjänsteresor
– Reseersättning
– Gravid
– Dubbelt boende
– Pension
– Budget
– Banklån
– Hälsa

är du
intresserad av
våra tjänster

8 + 5 =