Alla som någon gång arbetat inom vården vet att det är ett mycket roligt jobb som dessutom är väldigt givande eftersom man får möjlighet att finnas till hands för människor under deras svåra stunder och i bästa fall ge dem ro. Helt enkelt ett arbete där man har stora möjligheter att känna att man gjort skillnad – varje dag på arbetsplatsen.

Oavsett hur mycket man älskar sitt jobb finns det dock en mängd komponenter som avgör huruvida man trivs på arbetet. Slitsamma arbetstider och lågt betalt är två saker som minskar chansen att man trivs på jobbet. Idag har man dock stora möjligheter att styra sin egen väg när man arbetar som sjuksköterska – man kan exempelvis hyra ut sig själv som sjuksköterska via ett bemanningsföretag.

Den som har vana från att arbeta för kommun och landsting eller den som nyligen utexaminerats som sjuksköterska funderar dock ibland över varför man väljer ett bemanningsföretag som arbetsgivare och orsakerna är många. Camilla Frick, som idag arbetar som hyrsjuksköterska hos Medlease Nordic AB uttrycker det så här;

”-Jag tycker friheten att kunna välja schema utefter hur mycket man vill jobba är bra, samt att man får testa på olika verksamheter. Jag kan bestämma själv vad jag vill jobba med, och därav någonting jag trivs med och tycker är roligt. Ledighet och semester kan jag planera in när jag vill, då det är jag som bestämmer över mitt schema. Som bemanningssjuksköterska får man också bättre betalt vilket självklart också är en morot.”

Fördelar med att jobba som hyrsjuksköterska
Just möjligheten att själv få välja sitt schema och styra över sin tid är det som lockar många till att jobba som hyrsjuksköterska. Man kan beroende på tidpunkt på året och hur ens eget privatliv ser ut välja om man vill boka upp sig för en längre eller kortare period vilket även öppnar upp för att under perioder jobba mer och ägna andra tider till att exempelvis resa eller umgås mer med familjen. Man kan även välja att arbeta heltid, halvtid eller sjuttiofem procent och valet mellan att arbeta dag, natt eller kväll finns inom de flesta arbetsområden.

För att hyra ut sig som sjuksköterska behöver man inte ha lång erfarenhet utan bemanningsföretag för sjuksköterskor tar in såväl nyutexaminerade sjuksköterskor som de med lång erfarenhet inom vården. Det bemanningsföretag för hyrsjuksköterskor kräver av sina anställda är passion för arbetet, en vilja att ta initiativ och en strävan efter att ge alla patienter en god vård – oavsett vilket uppdrag man har och vilket sjukhus man befinner sig på.

Hur det verkligen är att arbeta på ett bemanningsföretag är något många sjuksköterskor som är nyfikna på att arbeta på det här sättet ställer sig. Vi frågade därför en sjuksköterska på Medlease om hur hon upplever det att jobba på ett bemanningsföretag.

”-Jag tycker det är bra att Medlease bara hyr ut sjuksköterskor, man får en känsla av kvalitet och engagemang när de valt att bara fokusera på mitt yrke. Det märks även att de som arbetar på Medlease har personlig erfarenhet och har varit ute på golvet mycket, de har en bra förståelse och medvetenhet om hur arbetet går till och kan därför snabbt hjälpa till om det skulle vara något man undrar över. En annan bra sak med Medlease är att de är bra på att stämma av innan uppdraget startar så man känner sig trygg och säker och är förberedd inför kommande uppdrag.”

En viktig del i att trivas på sitt arbete är också att man känner att man har någon att tala med om man har frågor eller funderingar kring sitt arbete. Att jobba som hyrsjuksköterska innebär inte på något sätt att man är lämnad till sitt eget öde utan man har alltid en kontaktperson att tala med på bemanningsföretaget – oavsett vilken arbetsplats man befinner sig på. Sjuksköterskorna på Medlease vittnar om att de alltid får snabb återkoppling om de ringer eller mejlar om något och att bemötandet alltid är trevligt. Bland det bästa med att jobba på bemanningsföretaget är också riktigt bra personalförmåner. Som Camilla Frick, sjuksköterska på Medlease uttrycker det.

”-Jag gillar att Medlease har bra personalförmåner. Som kompetensutveckling så finns det föreläsningar om hälso- och sjukvård som man kan gå på, men också ”konsulthälsan” som är en personalförmån med inrikting på föreläsningar om kost och hälsa.”

Att hyra ut sig själv som sjuksköterska är enkelt sagt ett sätt att få bättre balans mellan arbete och privatliv. Där man inte längre behöver jobba med landsting och kommun som arbetsgivare och därmed skapar bättre förutsättningar för att uppnå en lön och en typ av tjänst som reflekterar ens erfarenhet och potential på allra bästa sätt.

Den som är intresserad av att jobba som hyrsjuksköterska kan med fördel kontakta ett bemanningsföretag som specialiserat sig på sjukvård för att få veta mer och komma ett steg närmare en friare vardag och en bättre löneutveckling.