Som sjuksköterska finns det mängder av olika arbetsområden att välja mellan och en av fördelarna med att jobba inom detta område är just det faktum att man kan byta inriktning nästan oavsett vilken ålder man är i och hur länge man arbetat. Psykiatri är kanske ett av de svårare områdena att arbeta inom eftersom det kräver extra omtanke om människor som befinner sig i ett mycket svårt läge i sina liv.

Den som är intresserad av att arbeta som sjuksköterska inom psykiatrin kan med fördel söka sig till Stockholm för att hitta ett arbete. I huvudstaden finns ett flertal sjukhus med psykiatriska mottagningar och även privata kliniker.

Ett alternativ till att välja kommun och landsting som arbetsgivare för den sjuksköterska som vill jobba inom psykiatri är att istället välja att arbeta för ett bemanningsföretag som specialiserat sig på sjukvård. Söker man på ”bemanningsföretag sjuksköterska psykiatri” hittar man många tjänster att söka eftersom just bemanningsföretag för hyrsjuksköterskor har blivit en stor arbetsgivare på marknaden.

Olika områden inom psykiatrin
Inom psykiatrin finns det ett flertal olika inriktningar man kan välja om man är utbildad sjuksköterska med specialistkompetens inom detta område. Man kan exempelvis söka sig till akutvården där psykiatrin har en speciell mottagning för den som mår så dåligt att man måste ha omedelbar hjälp.

Utöver detta finns det möjligheter att arbeta på stängda psykiatriska avdelningar såväl som i öppenvården som innebär att patienten har möjlighet att komma som dagpatient och övrig tid befinna sig hemma. Utöver dessa områden kan man också välja att söka arbete inom psykiatri för exempelvis unga patienter under arton år eller för äldre människor som befinner sig i den sista fasen av sina liv. För den som väljer att arbeta som hyrsjuksköterska inom psykiatrin finns det helt enkelt ett antal olika arbetsområden man kan välja mellan och genom att välja ett bemanningsföretag sjuksköterska psykiatri kan man dessutom få ett antal andra fördelar.

Vad gäller sjukhus där man kan arbeta som hyrsjuksköterska via ett bemanningsföretag är det såväl Karolinska, Huddinge sjukhus, Södersjukhuset och Danderyd som är möjliga arbetsplatser. På dessa sjukhus får man möjlighet att arbeta med den senaste typen av vård och då det i Stockholm finns universitetssjukhus kan man också få chansen att vara med och följa de senaste studierna inom området psykiatri om man arbetar här. Det är helt enkelt en unik möjlighet att via sitt arbete få möjlighet att utvecklas på både det personliga och professionella planet och detta anser många sjuksköterskor med specialistkompetens inom psykiatri vara avgörande för en trivsam tid på arbetet och en god balans i livet.

Fördelar med att arbeta i ett bemanningsföretag sjuksköterska psykiatri
Du har stora möjligheter att skapa ditt eget schema vilket i sin tur ger dig friheten att skapa dina egna tider beroende på om du har familj och barn eller andra åtaganden som kan tänkas påverka ditt liv. Utbildade sjuksköterskor inom psykiatri behövs året om – dygnet runt – vilket gör att du även kan välja om du vill jobba natt, dag eller på kvällstid.
Du kan dessutom välja om du vill jobba heltid, deltid eller sjuttiofem procent och justera din arbetstidsomfattning med relativt kort varsel om ditt privata liv av någon anledning förändras eller du helt enkelt vill arbeta lite mer eller mindre.
Genom att ta anställning i ett bemanningsföretag för hyrsjuksköterskor kommer du som sjuksköterska att höja din lön markant i jämförelse med om du istället jobbar med kommun och landsting som arbetsgivare. Bemanningsföretag inom vården betalar löner som skiljer sig med tusenlappar i jämförelse med traditionella tjänster och löneutvecklingen är dessutom långt bättre. Studier visar att de flesta människor som känner att de har bra betalt också känner sig mer effektiva på sitt arbete – något som i sin tur påverkar kvaliteten positivt.

Som sjuksköterska inom psykiatri och anställd i ett bemanningsföretag får du också en kontaktperson på företaget som du kan prata med om du har undringar eller frågor kring din tjänst eller något annat som händer på den arbetsplats du befinner dig på. Detta är en extra trygghet när man då och då byter arbetsplats beroende på hur långt kontraktet man skrivit på gäller.

Vården är ett spännande område att arbeta inom och dessutom ett arbete som kan vara slitsamt för kroppen. Därför ser fler och fler arbetsgivare inom psykiatri också till att man som medarbetare har tillgång till kontinuerlig friskvård för att man skall klara av sitt arbete på bästa sätt och samtidigt må så bra man kan. Detta är en av de många personalförmåner man kan få tillgång till om man arbetar inom bemanningsföretag sjuksköterska psykiatri.

Den som är intresserad av att veta mer kan med fördel registrera sig på en sajt för ett bemanningsföretag som specialiserat sig på hyrsjuksköterskor och därigenom förändra sin karriärväg till det bättre – både privat och professionellt. Detta är också ett steg som många sjuksköterskor ser som en möjlighet idag.