VI KAN SJUKSKÖTERSKEBEMANNING!

Vi erbjuder kvalificerade sjuksköterskor när ni behöver det!

 

KONKURRENS-KRAFTIGA LÖNER OCH SNABBA UTBETALNINGAR
FLEXIBELT, FRITT OCH VARIERANDE
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR GER KVALITATIV VÅRD

PROFESSIONELL OCH PERSONLIG OMSORG

Vi på Medlease har personlig erfarenhet av vårdbemanning. Därför förstår vi vårdgivarens och våra sjuksköterskors behov!

FRIHET, TRYGGHET, VARIATION

Din yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska är en viktig tillgång som ständigt är efterfrågad ute hos våra uppdragsgivare. Vi erbjuder dig som konsult spännande uppdrag till konkurrenskraftiga löner och stor valfrihet!

AKTUELLA UPPDRAG

Hos Medlease hittar du som sjuksköterska uppdrag inom alla specialiteter och verksamheter.
Våra uppdrag sträcker sig över kortare eller längre perioder. Våra kunder är landsting, kommuner och privata aktörer.

FÅ ENKEL ÖVERSIKT OCH SE DITT SCHEMA VIA MOBILAPPEN

Hämta iOS-app från Apple App Store Hämta Android-app från Google Play Store

Vi är Medlease sjuksköterskebemanning

Medlease Nordic AB är ett bemanningsföretag som fokuserar på att bemanna kommuner, landsting och privata aktörer med kompetenta sjuksköterskor inom alla områden i vårdsektorn. Det finns idag ett stort behov av att hitta bra personal inom vård och omsorg och Medlease tillhandahåller därför personal som är beredda att fylla de skor som idag är tomma på många arbetsplatser på sjukhus och andra vårdinrättningar idag.

Medlease arbetar med värdeorden kvalitet, effektivitet och engagemang och dessa genomsyrar hela verksamheten från toppen och ut i organisationen. Eftersom våra fantastiska sjuksköterskekonsulter är vår viktigaste resurs träffar vi dem dessutom alltid i ett personligt möte innan själva rekryteringen sker.

Vi sätter dig i centrum

Medlease grundide’ för konsulter är; hög lön, valfrihet och variation. Sjuksköterskor som arbetar för en bra lön och därmed känner större tillit och inspiration på arbete och i privatlivet blir också mer engagerade i arbetet. Genom att erbjuda valfrihet i när och hur mycket man vill arbeta kan våra sjuksköterskekonsulter också anpassa sitt arbete efter hur livet ser ut just där och då och man har alltid möjlighet att variera sig beroende på behov och möjligheter. Med variation kan man som konsult hos oss hela tiden se möjligheter att utvecklas på nya arbetsplatser och inom nya verksamhetsområden. Därmed finner man som konsult och medarbetare också ny lust och passion till sitt yrke.

Medlease lägger stor vikt vid att ha höga krav på kvalitet såväl under som efter rekryteringen av en konsult. Varje konsult anställs efter väl genomtänkta beslut och personliga intervjuer. Dessutom sker alltid en uppföljning under och efter varje konsults uppdrag – allt för att garantera kvalitet och låta medarbetaren samt företaget som sådant utvecklas.

Kvalitet är viktigt för oss

På Medlease använder vi oss av ett väl inarbetat kvalitetsledningssystem som låter oss följa upp samt åtgärda avvikelser och brister. Att alltid återkoppla snabbt mot såväl kund som medarbetare är en nödvändighet för att alla skall bli nöjda och detta är något Medlease alltid eftersträvar att göra. Konsulter som arbetar hos oss på Medlease erbjuds också kompetensutveckling som till exempel föreläsningar under uppdrag och kurser för ökad kompetensutveckling. Detta för att ytterligare garantera hög kvalitet och därmed också bättre patientsäkerhet för varje person som våra konsulter kommer i kontakt med i sitt arbete på sjukhus och andra vårdinrättningar runt om i landet.

Bli bemanningssjuksköterska hos Medlease

Vi på Medlease månar om våra medarbetare men också om miljön och därför gäller allmänt att den konsult som tar uppdrag på en annan ort än hans eller hennes hemort får både boende och resor betalda.

Som konsult hos Medlease är det DU som styr över din vardag: hur mycket du vill arbeta, var du vill arbeta och när du vill arbeta! Medlease erbjuder intressanta och spännande uppdrag och ett friare arbetsliv. Detta är framtiden inom yrket som sjuksköterska och därmed också ett val som allt fler kompetenta sjuksköterskor idag gör.